Top
  >  Penafian

Penafian

1. Kandungan platform ini hanya untuk kajian peribadi dan penggunaan rujukan dan penggunaan bukan komersial, tanpa kebenaran syarikat dan kami, ia tidak boleh diubah suai, disalin, diterbitkan, diedarkan atau digunakan dengan cara lain untuk sebarang tujuan komersial dan pendapatan. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran mungkin merupakan pelanggaran hak cipta dan hak lain platform ini;

2. Pautan antara platform ini dan tapak web/platform pihak ketiga disediakan kepada pengguna hanya sebagai perkhidmatan yang mudah. Platform ini tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab untuk mana-mana tapak web/platform pihak ketiga dan kandungannya. Jika pengguna memutuskan untuk melawati mana-mana tapak web/platform pihak ketiga yang dikaitkan dengan platform ini, kemungkinan risiko dan keputusan akan ditanggung oleh pengguna, dan syarikat dan kami tidak akan bertanggungjawab;

3. Pertikaian yang timbul daripada pengumuman ini atau terma dan syarat penggunaan ini akan dikawal oleh undang-undang Malaysia.

Sekiranya terdapat sebarang konflik/perbezaan antara versi Cina bagi pernyataan ini dan versi bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.