Top
  >  Dasar Kerjasama

Dasar Kerjasama

Penyata Dasar Perkongsian

Pernyataan Dasar Kerjasama ini (selepas ini dirujuk sebagai "Kenyataan") terpakai kepada Raymond Sensation (selepas ini dirujuk sebagai "kami"). Platform ini dimiliki oleh Wonsys Martech Solutions Sdn Bhd (202103030679) ("Syarikat").

  1. Kami bersedia untuk mempunyai peluang kerjasama dengan mana-mana rakan kongsi yang berminat;
  2. Semua kerjasama hendaklah menandatangani perjanjian kerjasama dengan kami.Jika mana-mana pihak enggan menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, kerjasama ini akan dianggap tidak sah dan tidak sah;
  3. Kami akan meminta sebarang bahan berkaitan daripada rakan kongsi kami untuk semakan dan penyediaan perjanjian kerjasama. Sekiranya rakan kongsi enggan/gagal memberikan maklumat berkaitan yang diperlukan, kerjasama ini akan dianggap terbengkalai dan tidak sah;
  4. Semua kerjasama mestilah sah, seperti kerjasama yang melibatkan haram/haram, pelanggaran, penyelewengan, penipuan/penipuan, dan mengandungi/sedia ada komponen/kandungan palsu, produk dan perkhidmatan, dsb. Kerjasama ini akan digantung dan ditamatkan oleh kami serta-merta. Pada masa yang sama, kami akan menyimpan semua hak penyiasatan / mempunyai hak untuk memulakan pampasan undang-undang kepada anda;
  5. Jika mana-mana pihak ingin menggantung/menamatkan kerjasama, ia mesti memaklumkan secara bertulis. Sekiranya mana-mana pihak gagal memaklumkan secara bertulis, penggantungan/penamatan kerjasama akan dianggap tidak sah dan tidak sah;
  6. Rakan kongsi tidak boleh memfitnah, mengintai, membuli, menyalahgunakan, mengganggu, menyamar atau menakut-nakutkan orang lain, syarikat atau sesiapa sahaja dalam syarikat kami dalam apa jua keadaan. Jika mana-mana unit yang berkaitan melaporkan/mengadu kepada kami, kami akan menyimpan semua hak penyiasatan/hak untuk memulakan pampasan undang-undang kepada anda;
  7. Semua transaksi mesti mempunyai/mengeluarkan dokumen untuk transaksi dan pengeposan melalui Perbankan Internet. Jika mana-mana pihak meminta untuk menggunakan wang tunai untuk urus niaga, ia mesti memberitahu pihak lain terlebih dahulu dan kemudian memutuskan sama ada untuk menerima transaksi tunai mengikut dasar kewangan syarikat;
  8. Semua perjanjian kerjasama adalah rahsia perniagaan kami. Tanpa kebenaran kami, rakan kongsi tidak boleh mendedahkan sebarang data/maklumat kepada pihak ketiga dalam apa jua keadaan. Jika kejadian yang disebutkan di atas berlaku, kami akan menyimpan semua hak penyiasatan / berhak untuk memulakan tindakan pampasan undang-undang terhadap anda;
  9. Apabila anda memutuskan untuk bekerjasama dengan kami, anda mengakui bahawa anda telah memahami dan bersetuju dengan dasar privasi dan pernyataan perlindungan data peribadi, syarat penggunaan dan penafian kami;
  10. Anda boleh menghubungi jabatan pemasaran kami dengan cara berikut untuk bertanya tentang sebarang peluang kerjasama dan mendapatkan bahan/maklumat kerjasama yang berkaitan:

Sebutkan : Layanan Pelanggan

Alamat: B-3-13 Plaza Arkadia, No.3, Jalan Intisari Perdana, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur.

E-mel: crm@raymondsensation.com

Kontak Telepon: +6012 547 0315

Jam Kerja: 09.00 – 17.00 (Senin – Jumat)