Top
  >  Polisi Bayaran Balik

Polisi Bayaran Balik

1. Semua pembayaran yang dibuat tidak boleh dikembalikan;

2. Jika anda mempunyai permintaan bayaran balik, anda boleh menghantar e-mel permintaan anda kepada perkhidmatan pelanggan kami. Permintaan tidak akan dilayan jika pemberitahuan hanya secara lisan;

3. Syarikat dan kami akan meminta anda memberikan sebarang dokumen yang berkaitan dan alasan yang kukuh untuk memproses permintaan bayaran balik anda. Jika anda gagal memberikan dokumen yang berkaitan atau enggan bekerjasama, syarikat dan kami berhak untuk menolak permintaan bayaran balik anda;

4. Semua bayaran balik hanya akan dikembalikan ke akaun bank pembayar, dan syarikat dan kami tidak akan membayar balik pembayar secara tunai. Jika pembayar tidak mempunyai akaun bank dan memerlukan pembayaran dihantar ke akaun pihak ketiga, pembayar mesti memberitahu syarikat dan kami tentang pengaturan di atas secara bertulis. Permintaan tidak akan dilayan jika pemberitahuan hanya secara lisan;

5. Sebarang pertanyaan bayaran balik boleh menghubungi khidmat pelanggan kami.