Top

Tempat Main

tentang malaysia

Ia adalah sebuah negara yang terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Bahagian barat Semenanjung Tanah Melayu dibahagikan kepada 11 negeri dan dua wilayah persekutuan, yang dikenali sebagai "Malaysia Barat". Dua lagi negeri dan satu wilayah persekutuan terletak di bahagian timur Borneo, pulau ketiga terbesar di dunia, yang dikenali sebagai "Malaysia Timur".

Pulau Pinang

Kuala Lumpur

Putrajaya

Kedah

Perlis

Perak

Selangor

Johor

Malaka

Seremban

Pahang

Kelantan

Terengganu

Sabah

Sarawak