Top
  >  Pengambilan RT

Anda juga boleh membuat wang dengan menumbuk kad apabila anda keluar!

Siapa RT? RT ialah pengarang yang dipilih oleh Raymond Tours iaitu Raymond Tours Cerpen (RT). Anda boleh menganggap Raymond Tours sebagai panduan perjalanan yang menggunakan perspektif Raymond untuk membawa orang ramai dari setiap sudut dunia di seluruh Malaysia, menyediakan kandungan tentang seni, makanan, penginapan dan perjalanan. Pada masa yang sama, kami juga suka 'berbual-bual' untuk bercakap tentang secebis-cebis Malaysia. Oleh itu, kami menyediakan RT dengan banyak ruang untuk bermain, mari mulakan perjalanan kreatif anda!

Faedah menjadi RT kami

Memperoleh Pendapatan

Tingkatkan trafik dan populariti

Perkongsian Platform Pendedahan

kursus latihan

Keseimbangan Kerja-Kehidupan

Klik pautan ini untuk menjadi RT kami!

terma dan syarat

  • Pemohon hendaklah memastikan maklumat yang diberikan pada borang permohonan adalah tepat dan terkini. Jika pemohon gagal memberikan maklumat yang betul atau gagal mengisi maklumat hubungan secara terperinci, yang mengakibatkan Agensi Pelancongan Raymond tidak dapat menghubungi pemohon dalam apa cara sekalipun, ia akan dianggap sebagai penepian kelayakan, dan Agensi Pelancongan Raymond akan tidak bertanggungjawab untuk ini.
  • Pemohon perlu memuat naik *1 kerja percubaan untuk saringan. Kerja percubaan hendaklah mengikut "keperluan kerja". Jika pemohon berjaya disenarai pendekkan, asalkan kerja barunya sendiri, boleh dikira.
  • Raymond Tours akan mengambil inisiatif untuk menghubungi calon yang dipilih, dan tiada notis lanjut akan diberikan kepada mereka yang tidak terpilih.
  • Apabila pemohon mendaftar dalam permohonan ini, anda bersetuju untuk menerima peraturan RT dan membenarkan penggunaan dan pemprosesan data peribadi yang berkaitan oleh Raymond Tours. Jika pemohon melanggar langkah berjaga-jaga dan peraturan berkaitan acara ini, Raymond Tours boleh membatalkan kelayakan pemohon dengan serta-merta selepas Raymond Tours menemui atau melaporkan dan menyemak daripada pihak ketiga, dan pemohon hendaklah memikul tanggungjawab undang-undang yang berkaitan.
  • Pemohon dipilih oleh Raymond Tours untuk menjadi RT dan bersetuju untuk melesenkan semua karya yang diterbitkan pada platform Raymond Sensation dan Raymond Tours untuk kegunaan tidak terhad kepada paparan awam.
  • RT hendaklah menjamin bahawa kerja-kerjanya tidak melanggar hak pihak ketiga atau atas sebarang sebab yang menyalahi undang-undang. Sekiranya berlaku pelanggaran atau alasan yang menyalahi undang-undang, RT akan memikul tanggungjawab undang-undang yang berkaitan.
  • Raymond Tours berhak untuk tafsiran akhir aplikasi RT ini, dan berhak untuk mengubah suai, menambah kaedah permohonan RT, menggantung atau menamatkan permohonan RT ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan disiarkan di tapak web Raymond Sensation atau Raymond Tours tanpa notis.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang format acara ini dan cara untuk terlibat, sila tulis ke: rt.admin@raymondsensation.com